Su Doku | Domitoopia | Mängust | Mäng koos lahendusega | Alusta uut mängu (Kerge | Raske)


Su Doku

on populaarne Jaapani numbrimõistatus, mis on populaarsust võitmas üle maailma. Lahenduseks kulub keskmiselt 10 kuni 30 minutit, olenevalt mängija oskustest ja eelnevast mängupraktikast.

Mängu reeglid

1. Täida tühjad kohad
numbritega 1 kuni 9

2. Numbrid 1 kuni 9 peavad esinema igas 3X3 ruudus

3. Numbrid 1 kuni 9 peavad esinema igas 9 reas

4. Numbrid 1 kuni 9 peavad esinema igas 9 veerus

Igas reas, igas veerus ja igas 3X3 ruudus võib iga number esineda vaid ühe korra.
NB! Jälgi, et ükski number ei esineks üheski reas, veerus ega ruudus rohkem kui ühe korra. Lahendusvariante võib olla rohkem kui üks.

Copyright by Mario ver. 0.5 beta Autorikaitse